• Wijziging datum incasseren contributie

  25 mei 2021
  |
  • 0
 • Met ingang van komend seizoen (2021/2022) wordt de jaarlijkse contributie niet meer in september, maar in juli geïncasseerd. Heb je geen automatische incasso, betaal dan vóór 1 augustus. De reden hiervoor is dat we de afgelopen jaren helaas regelmatig geconfronteerd zijn met spelers die op het moment van het incasseren van de contributie last minute besloten om alsnog te stoppen.

  Naast het financiële nadeel dat de club hiervan ondervindt (mislopen contributie maar wel moeten afdragen aan de KNVB) is het meest vervelende hiervan dat we hebben moeten besluiten om teams terug te trekken uit de competitie. Dat is vervelend voor de vereniging, maar nog veel meer voor spelers van de betreffende teams. Zij moesten daardoor immers op het laatste moment opnieuw ingedeeld worden. Met het vervroegen van de contributie naar juli verwachten we dit probleem voor een belangrijk deel te kunnen tackelen. In ieder geval geeft het de club in geval van stoppende leden meer tijd om te zorgen voor goede oplossingen. Voor de volledigheid, dit besluit staat dus volledig los van de problematiek rondom Corona. 

  In dit kader is het van groot belang om de ledenadministratie op orde te hebben. Indien je twijfelt of de gegevens van jou of je kind(eren) goed in het systeem staan, kun je dit toetsen door een mail met de juiste gegevens te sturen naar info@vvbavel.nl. Van daaruit vinden aanpassingen plaats in de ledenadministratie. De gegevens waar het om gaat zijn: 

  • Voornaam
  • Voorletters
  • Achternaam
  • Geboortedatum
  • Adres
  • Mailadres

   

  Bestuur
  v.v. Bavel