• Verkeersprobleem Sportpark de Roosberg (UPDATE 15-11)

  11 nov 2019
  |
  • 0
 • Afgelopen week heeft ons bestuur samen met alle andere belanghebbende van sportpark De Roosberg het volgende bericht verstuurd naar de Gemeenteraad en bijbehorende partijen. Het bestuur wil jullie via dit bericht op de hoogte stellen hierover. 

  Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Breda,

  Bavel, 10 november 2019

   

  Geachte raadsleden,

  Dit zijn de gebruikers van Sportpark de Roosberg, respectievelijk de B.S.O., manege, duivenvereniging, voetbalvereniging, tennisvereniging en de W-groep.

  Samen goed voor ruim 1600 leden/gebruikers van het sportpark die een aantal keer per week de weg “Bavelse Hei” op en af rijden. In het weekend kan het aantal verkeersbewegingen oplopen tot over de 2000 per auto, fiets of lopend over deze smalle doodlopende weg.
  Als gevolg van de drukte ontstaan er parkeerproblemen met als resultaat parkeren in de berm die de toegankelijkheid verder beperken, veiligheid voor fietsers en voetgangers is in het geding en hulpdiensten kunnen voetbal-en tennisvereniging slecht (of niet) bereiken.

  In 2017 heeft de gemeente Breda het Burgerinitiatief ingesteld om zaken als deze op de politieke agenda te krijgen, wij hebben daarop onze problematiek voorgelegd aan de gemeente.

  Er heeft een schouwing plaats gevonden, waarbij de ernst van het probleem werd onderkend door raadsleden en hebben ambtenaren een plan ontworpen (eenrichtingverkeer, ontsluiting op de Roosbergseweg en de aanleg van een extra parking) kosten € 300.000,-

  Teleurstellend is het dat pas bij navragen blijkt dat er geen budget is en de kosten in anderhalf jaar met € 200.000,- (???) zijn gestegen en dat wij zelf met alternatieven moeten komen.

  Het plan is goed en alternatieven met de beperkte ruimte zijn er niet!
  De problemen zijn afgelopen twee jaar eerder groter geworden dan kleiner en neemt vaak onverantwoorde vormen aan.

  Als het plan op de lange baan wordt geschoven kunnen we allemaal alleen maar hopen dat er geen calamiteit plaats vindt, maar of dat een goed alternatief is? Gemeente, doe er iets aan!!

  Verkeerssituatie afgelopen zaterdag 9 november en zondag 10 november

  Namens t.v.Bavel, v.v.Bavel, Ruitersportcentrum De Roosberg en Hi3 Sport BSO Bavel

 • Update 14 november: 

  Stukken opgesteld vanuit de openbare raadsvergadering.