• Vacature: lid voor de Commissie Vrijwilligers, Sportiviteit & Respect

  22 mrt 2022
  |
  • 0
 • Zonder vrijwilligers geen club en zonder club geen voetbal!

  Onze vereniging heeft meer dan 200 vrijwilligers en daar zijn we super blij mee! Iedereen die iets wil doen is van grote waarde. Om een grote en mooie vereniging als v.v. Bavel goed te laten functioneren, moet zeer veel werk verzet worden. Dit varieert van bestuursleden, trainers, leiders en coaches die meerdere keren per week op het veld staan, scheidsrechters, mensen die zorgen dat iedereen op tijd terecht kan in een kleedkamer, het wedstrijdsecretariaat, vrijwilligers die de gebouwen en het terrein onderhouden, barmedewerkers, commissies die zich bezighouden met de materialen, communicatie, sponsorwerving, evenementen, financiën en ga zo maar door. 

  Dit alles vraagt om de nodige coördinatie. Wie wil wat doen, wie is waar geschikt voor, welke gaten vallen er, welke nieuwe functies ontstaan er, wanneer moet opvolging geregeld worden, hoe kunnen de vrijwilligers het beste samenwerken, enz. Eén van de taken van de Commissie Vrijwilligers, Sportiviteit & Respect (VS&R) is om deze coördinatie te verzorgen. 

  Naast de coördinatie van de vrijwilligers, houdt VS&R zich ook bezig met de thema’s Sportiviteit & Respect. Als vereniging hechten we er veel waarde aan dat alle leden, maar ook de gasten van v.v. Bavel met veel plezier en op een sportieve en respectvolle manier met elkaar omgaan. Uiteraard speel je een wedstrijd om te winnen, maar dat is alleen maar leuk en waardevol als dit op de juiste manier gebeurt binnen het team en ten opzichte van de (trainers, coaches en leiders van de) tegenstander, de scheidsrechter, het publiek en alle vrijwilligers die op dat moment actief zijn. 

  Vanuit VS&R wordt er voor en tijdens het seizoen veel aandacht besteed aan de sfeer op de vereniging en wordt ervoor gezorgd dat iedereen binnen de vereniging weet wat er in dit opzicht van hem / haar verwacht wordt. Ook wordt toegezien op de naleving van het beleid dat alle vrijwilligers die actief zijn voor jeugdleden of leden met een verstandelijke beperking, beschikken over een VOG. Mede dankzij de inzet van VS&R verlopen bij v.v. Bavel 99% van de wedstrijden naar wens. Maar ook bij ons gebeuren soms dingen die we niet of anders willen. VS&R gaat hierover in gesprek met de betrokkenen om ervoor te zorgen dat dit soort incidenten opgelost en in de toekomst voorkomen worden. Hiertoe wordt ook samengewerkt met de andere verenigingen in Breda en in de regio. 

  Al deze taken bij elkaar kosten uiteraard de nodige tijd. 

  De commissie Vrijwilligers, Sportiviteit & Respect is daarom op zoek naar een kandidaat die: 

  • Zich graag inzet voor v.v. Bavel
  • Beschikt over communicatieve vaardigheden
  • In staat is om te luisteren voor te oordelen
  • Belang hecht aan een goed samenwerking binnen en buiten de vereniging
  • In staat is om te verbinden
  • Om kan gaan met vertrouwelijke informatie
  • Van onbesproken gedrag is
  • Een netwerk binnen Bavel en omgeving is een pré

  Taakomschrijving:

  • Bestuurslid van de commissie Vrijwilligers Sportiviteit en Respect
  • Het bestuur op de hoogte houden van de incidenten die plaatsvinden.
  • Overleggen met het bestuur
  • Overleggen met vertrouwens persoon
  • In kaart brengen van het aanbod en vraag naar vrijwilligers;
  • Het houden van welkomst-gesprekken met nieuwe vrijwilligers;
  • Bevorderen van een veilig sport klimaat
  • Behandelen van incidenten van ongewenst gedrag

  Ondersteuning en begeleiding:

  • Zorgen voor een aanspreekpunt voor vrijwilligers;
  • Voeren van begeleidingsgesprekken met vrijwilligers;
  • Voeren van overleg met (groepen) vrijwilligers;
  • Stimuleren van doorstroom naar andere functies;
  • Behandelen van vragen en klachten van vrijwilligers;
  • Vrijwilligers informeren over relevante ontwikkelingen.

  Bemiddelen bij incidenten

  • Aanspreekpunt bij ongewenst gedrag binnen VV Bavel
  • Organiseren van trainingen/scholingen in de vereniging;
  • Organiseren van consultatie door collega’s.

  Communicatie:

  • Informeren van leden over vrijwilligerswerk in de vereniging;
  • Informeren van vrijwilligers/leden over het vrijwilligersbeleid;
  • Met de desbetreffende personen c.q. verenigingen overleggen

  Beleid:

  • Behartigen van belangen van de vrijwilligers;
  • Rapporteren van bestuur/commissie over stand van zaken;
  • opstellen beleid Sportiviteit en Respect


  Het takenpakket wordt in onderling in de commissie verdeeld. De commissie vergadert gedurende het seizoen eenmaal per maand (meestal op de eerste dinsdag van de maand). Een structurele aanwezigheid op zaterdag of zondag tijdens de wedstrijden is niet noodzakelijk, maar het regelmatig bezoeken van Sportpark de Roosberg zorgt wel voor een goede feeling met betrekking tot het reilen en zeilen van de vereniging. 


  Interesse? 
  Naast dat het voor v.v. Bavel van grote waarde is om ook in deze commissie een goede bezetting te hebben, is het ook gewoon leuk om lid te zijn van VS&R. Je hebt contact met heel veel mensen binnen en buiten de vereniging en wordt nauw betrokken bij allerlei ontwikkelingen. Vrijwilligers vormen immers het hart van v.v. Bavel!

  Ben je enthousiast geworden na het lezen van dit profiel, mail dan naar vrijwilligers@vvbavel.nl voor het plannen van een kennismakingsgesprek.