• Welkom bij v.v. Bavel Sportpark de Roosberg

  Programma

  Uitslagen

 • Privacyverklaring v.v. Bavel

  PRIVACY POLICY  v.v. Bavel

  v.v. Bavel respecteert jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.vvBavel.nl, onze facebookpagina en op alle berichten die namens v.v. Bavel worden verzonden. Ook is de policy van toepassing op ons programma voor de ledenadministratie, Sportlink.

  Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Sportlink.

  Persoonsgegevens

  Om onze vereniging met al haar leden en medewerkers goed te laten functioneren, werken wij met persoonsgegevens. Met het begrip 'persoonsgegevens' wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de bepaling hierover in de AVG.

  Jouw toestemming

  We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze website of facebookpagina bezoekt of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming hebben gekregen bij het aangaan van het lidmaatschap van v.v.Bavel. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kan v.v. Bavel o.a. de contributie niet incasseren of uitbetalingen verrichten waardoor je niet bij ons kunt trainen, voetballen of werkzaamheden anderszins kunt verrichten. Wij bewaren jouw gegevens in Sportlink, een programma dat rechtstreeks in verbinding staat met de KNVB. We zullen jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken buiten de KNVB, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

  Jonger dan 16 jaar

  Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze website en facebookpagina te gebruiken.

  Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?

  Om onze vereniging goed te laten functioneren zijn de volgende gegevens van een lid of medewerker beslist nodig:

  • Je naam, zodat we weten wie je bent.
  • Je geboortedatum, zodat we weten hoe oud je bent.
  • Je adresgegevens, deze komen op de factuur te staan.
  • Je woonplaats, idem.
  • Je telefoonnummer, zodat we je kunnen bereiken voor een vraag of mededeling.
  • Je IBAN-nummer zodat we contributie kunnen innen en andere financiële zaken kunnen afwikkelen.
  • Je e-mailadres, zodat v.v. Bavel je een factuur kan sturen en je op de hoogte kan houden van voetbalzaken die relevant zijn voor jou. Dat kunnen zaken zijn als wijzigingen van de trainingen, afkeuring van de velden, bevestiging van inschrijven of uitschrijven bij v.v. Bavel e.d.

  Wij zullen jouw gegevens alleen gebruiken als het noodzakelijk is voor het goed laten functioneren van de v.v. Bavel en haar leden en medewerkers. Als wij voornoemde gegevens niet tot onze beschikking hebben is het in principe niet mogelijk om te functioneren als lid of medewerker bij v.v. Bavel.

  Gebruik foto's

  v.v. Bavel heeft een website en facebookpagina's. Daarop deelt v.v. Bavel soms foto's die gemaakt zijn ter gelegenheid van een speciale gebeurtenis (b.v. speler van de maand, topscorer, kennismaking, teamfoto e.d.) of tijdens wedstrijden of trainingen. Als je niet wilt dat we foto’s, op wat voor manier dan ook, delen waarop jij staat afgebeeld, dan kun je een mail sturen naar de ledenadministratie.

  Blokmail

  v.v. Bavel biedt soms mededelingen aan in blokmail. Dat is een mail die verzonden wordt naar alle leden en medewerkers en waarin mededelingen staan voor algemeen gebruik zoals b.v. sluiting complex, contributieontwikkelingen, zaken binnen de sfeer van Sportiviteit en Respect, afgelastingen e.d. Blokmail is in principe onmisbaar binnen een vereniging omdat daarmee snel en duidelijk informatie naar alle leden en medewerkers kan worden verzonden. Het bestuur zal terughoudend opereren v.w.b. het verzenden van blokmails. Wil je toch niet dat er blokmails naar je toe worden gestuurd, dan kun je een mail sturen naar de ledenadministratie.

  Beveiliging

  We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden. Door dit te doen trachten we te voorkomen dat derden misbruik maken van jouw gegevens.

  Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

  • De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens beheren of anderszins nodig hebben om te kunnen functioneren.
  • Alle medewerkers die gegevens beheren of mogen raadplegen tekenen een geheimhoudingsverklaring.

  Bewaartermijn

  Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan het lidmaatschap van v.v. Bavel duurt. 

  Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?

  We delen je persoonlijke gegevens met de KNVB. Verder worden geen gegevens uitgewisseld met derde partijen, tenzij wettelijke voorschriften anders gebieden. Ook de KNVB verwerkt de gegevens maar is zelf verantwoordelijk dat het gebeurt volgens derichtlijnen van de AVG. Binnen de AVG is de KNVB in ons geval een zgn. verwerker.

  Links

  Op onze website en facebookpagina kunnen links naar andere websites of pagina'sstaan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

  Wijziging van de privacy policy

  v.v. Bavel kan deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij raden je aan de website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

  Jouw rechten

  De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

  • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens.
  • Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissen van jouw gegevens.
  • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie ?? op jouw verzoek ?? ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft te doen.
  • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens.
  • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken.
  • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken.  Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.
  • Voor vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via de ledenadministratie.

   

  Namens het bestuur van v.v. Bavel,

   

  Dirk van Dijk, bestuurslid.

  20 september 2018