• VERLENGING INSCHRIJVING TOT 15 JUNI - Jeugd voetbalkamp - 3 t/m 5 september 2021

  6 jun 2021
  |
  • 0
 • Het is een tijdje stil geweest, maar nu gaat het er hopelijk toch van komen. We gaan weer op voetbalkamp! Het voetbalkamp vindt plaats van vrijdag 3 tot en met zondag 5 september 2021.

  Vanwege de opgelegde beperkingen door het coronavirus en de onduidelijkheid dat dit met zich mee bracht richting het voetbalkamp, is het een tijdje stil geweest vanuit de organisatie. Onze excuses hiervoor. De coronamaatregelen zijn op dit moment dermate aan het versoepelen dat we er alles aan gaan doen, om voor de kinderen aan het einde van de zomervakantie toch een leuk voetbalweekend te verzorgen!

  Er is dit jaar opnieuw gekozen voor de locatie “De Mussenberg” te Loon op Zand. Omdat het organiseren van een voetbalkamp maanden voorbereiding in beslag neemt, is het belangrijk om tijdig te weten hoeveel kinderen er meegaan.

  Vanwege de huidige maatregelen is de inschrijving van het voetbalkamp dit jaar digitaal.
  Je kunt je inschrijven voor het kamp tot 15 juni a.s. De kampbijdrage kan per bank overgemaakt worden.

  Voor het geplande voetbalkamp in het voorjaar van 2020 hadden zich veel kinderen opgegeven en ook de kampbijdrage betaald. Deze kinderen mogen allemaal nog mee (dus ook als je al in O-15 speelt.) Om een goed overzicht te hebben welke kinderen in september mee gaan, verzoeken wij jullie, ondanks deze eerdere inschrijving, je opnieuw in te schrijven voor komend voetbalkamp. Op het formulier kun je aangeven of je al eerder ingeschreven en betaald hebt.

  Het inschrijfgeld voor het gehele weekend bedraagt 65,00 voor het eerste kind, 60,00 voor het tweede kind en een derde kind uit hetzelfde gezin betaalt 50,00.

  Heb je je vorig jaar ingeschreven en betaald, maar wil je in september niet mee, dan ontvang je respectievelijk 50,00, € 45,00 of € 35,00 retour. Helaas zijn er voor het geplande kamp in 2020 wel kosten gemaakt waardoor het niet mogelijk is het hele bedrag te retourneren. Om deze restitutie te ontvangen, verzoek ik je een mail naar mij te sturen met vermelding van het rekeningnummer waarop het bedrag retour gestort kan worden. We hopen uiteraard dat zoveel mogelijk kinderen meegaan.

  Graag inschrijving per mail (h.schaerlaeckens@ziggo.nl) met een compleet ingevuld inschrijfformulier en het verzoek om tevens direct het inschrijfgeld over te maken naar rekeningnummer: NL06INGB0004381111 ten name van v.v. Bavel onder vermelding van naam kind en huidig team.

  Begin juli wordt een informatieavond over het kamp gepland bij v.v. Bavel, (voor zover de dan geldende maatregelen dit toelaten). Heeft u vooraf vragen? Neem dan svp per e-mail contact met mij op.

  Wij zijn vol goede moed van start gegaan met de organisatie van deze najaarseditie en hopen de kinderen in september te kunnen verwelkomen. Mochten er onverhoopt toch weer verscherpte maatregelen komen, dan gaan we de toekomst opnieuw bekijken. We houden jullie uiteraard op de hoogte. Sowieso staat het voetbalkamp in het voorjaar van 2022 (seizoen 21-22) ook weer op de kalender!

  Namens de organisatie, Hans Schaerlaeckens

  Inschrijfformulier