• Gezocht: Gedreven Hoofd Jeugdopleiding

  3 sep 2021
  |
  • 0
 • Gezocht: Gedreven Hoofd Jeugdopleiding
  Zonder vrijwilligers geen club en zonder club geen voetbal!

  Binnen v.v. Bavel zijn we doorlopend bezig met het verder verbeteren van de organisatie. Dit geldt ook voor de jeugdafdeling. Doel hiervan is om de kinderen met nog meer plezier, maar ook uitdaging te laten voetballen.

  Voor de één leidt dit tot een basisplaats in Bavel 1, voor de ander betekent dit een heel gezellig vriendenteam. Voor beide richtingen is ruimte binnen de vereniging. Wel bieden we alle spelers en speelsters de kans om zich, binnen de grenzen van het eigen niveau, zo goed mogelijk te ontwikkelen. Hiertoe werken we al een aantal jaar met een structuur, waarbij (hoofd-)trainers en coördinatoren uitvoering geven aan het beleid van de voetbaltechnische commissie (VTC).

  Deze werkwijze is succesvol gebleken, maar tegelijkertijd enigszins kwetsbaar. De afhankelijkheid van individuele trainers is binnen deze structuur namelijk groot met als gevaar dat er gaten vallen in de organisatie op het moment dat m.n. hoofdtrainers een keuze maken om niet verder te gaan binnen een leeftijdscategorie waar hij / zij enkele jaren voor verantwoordelijk is geweest.

  Om dit te tackelen is binnen het organogram van de jeugdafdeling ruimte gecreëerd voor de functie van Hoofd Jeugdopleiding. Het Hoofd Jeugdopleiding bewaakt samen met het bestuurslid jeugdzaken de lange termijn en zorgt tevens voor de verbinding tussen de hoofdtrainers van de diverse lichtingen. De focus ligt hierbij op het zo goed mogelijk (laten) opleiden en ontwikkelen van trainers en spelers / speelsters. Dit o.a. door het creëren van een intensieve samenwerking tussen de trainers onderling. Trainers die van elkaar leren, breiden hun eigen vaardigheden immers steeds verder uit.

  NB: Afhankelijkheid en de interesse van kandidaten kan dit één persoon zijn voor de volledige jeugdafdeling. Nog beter zou het zijn indien er twee Hoofden Jeugdopleiding zijn, waarbij iemand verantwoordelijk wordt voor de leeftijdscategorie t/m 12 jaar en iemand voor de leeftijden daar boven.

  We zijn daarom op zoek naar een kandidaat / kandidaten die:

  • Zich graag inzet voor v.v. Bavel
  • Een visie heeft op voetbaltechnisch en -tactisch gebied
  • Ervaring heeft met opleiden en ontwikkelen van kinderen tussen 6 en 18 jaar
  • Ideeën heeft over manieren waarop trainers en coaches opgeleid en gefaciliteerd kunnen worden
  • Bekend is met didactische aspecten van ontwikkelen
  • Beschikt over communicatieve vaardigheden
  • In staat is om eerst te luisteren voor direct te oordelen
  • Belang hecht aan een goede samenwerking
  • In staat is om te verbinden 

  Takenpakket:

  • Inhoud geven aan de brugfunctie tussen bestuur, trainers en coaches
  • Samen met het bestuurslid jeugd verantwoordelijk voor de uitvoering en doorontwikkeling van het jeugd(opleidings)plan 2021 - 2024
  • Ontwikkelen van nieuwe voetbaltechnische, -tactische en didactische methoden op het gebied van opleiding en ontwikkeling van zowel spelers / speelsters als trainers en coaches
  • Onderhouden van contacten met (de jeugdafdeling van) de KNVB; Dit o.a. ten behoeve van de implementatie van programma’s waar we aan deel (willen) nemen.
  • Samen met het bestuurslid jeugd aanspreekpunt voor (hoofd-)trainers, coaches en coördinatoren

   Interesse?

  Naast dat het voor v.v. Bavel van grote waarde is om een goede bezetting in de organisatie te hebben, is het uiteraard ook gewoon leuk om actief te zijn voor de jeugdafdeling. Je hebt contact met veel mensen binnen en buiten de vereniging en wordt nauw betrokken bij allerlei ontwikkelingen.

  Ben je enthousiast geworden na het lezen van dit profiel, mail dan naar roeland.verbeet@gmail.com voor het plannen van een kennismakingsgesprek. Bellen kan uiteraard ook.

  Roeland Verbeet (0651 19 32 09) is graag bereid om alle vragen te beantwoorden.