• Gezocht: Ambitieuze hoofdtrainer JO19 v.v. Bavel

  28 jan 2021
  |
  • 0
 • Binnen v.v. Bavel zijn we doorlopend bezig met het verder verbeteren van de organisatie. Dit geldt ook voor de jeugdafdeling. Doel hiervan is om de spelers met nog meer plezier en succes te laten voetballen. In dit kader zijn we op zoek naar een ambitieuze hoofdtrainer voor de JO19. Dit betreffen spelers van 17 en 18 jaar die na hun tijd in JO19 de overstap maken van de jeugdafdeling naar de senioren. Binnen deze leeftijdscategorie spelen gemiddeld twee teams, met soms een uitzondering van één team en soms een uitschieter naar drie teams.

  Voor de volledige JO19 geldt dat het plezier in sporten in het algemeen en uiteraard voetballen in het bijzonder van groot belang is. De rol van de hoofdtrainer hierbij is om dit plezier samen met de andere trainers en coaches te faciliteren. Uit ervaring blijkt dat de overgang van de jeugdafdeling naar de senioren een moment is, waarop bovengemiddeld veel spelers afhaken. Werk, studie, een relatie en/of andere oorzaken zijn hier debet aan. Dit is nooit helemaal te voorkomen, maar v.v. Bavel heeft wel invloed op het plezier  en de beleving die spelers hebben en de begeleiding die zij ervaren gedurende zowel de jaren in de JO19 als bij de overstap naar de senioren. Ongeacht het niveau waarop spelers actief zijn, zet v.v. Bavel zich voor zowel spelers als de club maximaal in om zoveel mogelijk jongens te behouden als lid van de vereniging.   

  De meer specifieke ambitie voor het hoogste team (JO19-1) is om op Hoofdklasse niveau te spelen. Hiermee wordt de basis gelegd voor een succesvolle overstap naar de senioren, waarbij gestreefd wordt om zoveel mogelijk spelers door te laten stromen naar de selectie (v.v. Bavel 1 en v.v. Bavel 2). Daar waar bij de jongste jeugd de nadruk ligt op het ontwikkelen van technische vaardigheden, gaat bij de JO19 de meeste aandacht uit naar tactiek en handelingssnelheid. Voor de JO19-1 geldt dat ook “leren winnen en presteren” onderdeel is van de laatste fase van ontwikkelen.

  De belangrijkste doelstelling voor JO19-2 en eventueel JO19-3 is wekelijks 2 à 3 keer actief sporten op een recreatief niveau. Van deze leeftijdscategorie is immers bekend dat het gevaar dreigt om steeds minder tijd te besteden aan sport, terwijl het geen nadere uitleg behoeft hoe belangrijk sporten is. Ook (de spelers binnen) deze teams wordt de mogelijkheid geboden om zich zo goed als dat de eigen ambitie reikt te ontwikkelen.  

  Van de hoofdtrainer wordt gevraagd om de totale ontwikkeling van deze lichting en de doorstroming naar de senioren te begeleiden. Meer concreet traint hij / zij hierbij zelf 2x per week JO19-1 met daarnaast de rol als inspirator, facilitator, klankbord en voorbeeld voor de trainers en coaches van de overige JO19 teams. Uitgangspunt is de aanwezigheid bij wedstrijden van JO19-1. Het bezoeken en in onderling overleg met de andere trainers coachen tijdens wedstrijden van andere JO19 teams een pré.

  Het hebben van kennis en ervaring op het gebied van het trainen en coachen van (oudere) jeugdteams op minimaal niveau 1e klasse is daarmee de belangrijkste voorwaarde voor de functie.

  Dit betekent dat van de hoofdtrainer wordt verwacht dat hij zowel een gedegen trainersopleiding heeft gevolgd met aandacht voor didactische vaardigheden alsook recentelijk gedurende meerdere jaren op het veld heeft gestaan als trainer. Een voetbalverleden op hoog (amateur-)niveau is een pré.  

  Voor de hoofdtrainer JO19 is het belangrijk dat hij om kan gaan met de op het oog soms uiteenlopende belangen binnen de vereniging op bepaalde momenten. Het kan immers voorkomen dat de trainer van de selectie een beroep wil doen op talentvolle jeugdspelers, terwijl vanuit de jeugdafdeling een ambitie bestaat om zo goed mogelijk te presteren met het hoogste jeugdteam. Samenwerken en het kunnen verbinden met andere mensen binnen de organisatie is daarom een belangrijke eigenschap. Huidige leden van v.v. Bavel  of mensen met een (recent) verleden binnen de club genieten daarom de voorkeur.

  Op basis van ervaring met deze leeftijdscategorie is het eveneens belangrijk dat de hoofdtrainer in staat is om makkelijk te switchen tussen een rol naast de spelers alsook boven de spelers. Spelers van deze leeftijd hebben behoefte aan structuur en duidelijkheid, maar ook aan ruimte en het leren omgaan met eigen verantwoordelijkheid.

  Kortom een leuke, maar uitdagende functie die vraagt om veel variatie in vaardigheden.

   

  We zijn daarom op zoek naar een kandidaat die:

  • Zich graag inzet voor v.v. Bavel
  • Minimaal opleiding UEFA-C
  • De drive heeft om zichzelf blijvend te ontwikkelen als trainer/coach
  • Een visie heeft op voetbaltechnisch en -tactisch gebied
  • Ervaring heeft met het trainen en coachen van spelers tussen 15 en 18 jaar
  • Beschikt over communicatieve vaardigheden en mede daarmee plezier en prestaties aan elkaar kan koppelen
  • Belang hecht aan een goede samenwerking
  • Zowel tussen als boven (een) spelers(groep) van 17 / 18 jaar kan staan
  • Ambitie heeft om deze functie voor minimaal drie jaar te vervullen 

  Takenpakket:

  • Trainen (2x per week) JO19-1
  • Coachen wedstrijden JO19-1
  • Bezoeken en incidenteel coachen van wedstrijden en trainingen geven bij overige JO19 teams
  • Begeleiden (inspireren, faciliteren en klankbord) overige trainers JO19
  • Samenwerken met het hoofd jeugdopleiding en de overige hoofdtrainers
  • Deelname aan periodieke overleggen met andere Voetbal Technische Commissie; VTC)  
  • Deelname aan de overleggen ten behoeve van de teamindelingen
  • Deelname aan overleggen met de Technische staf van de selectie ten behoeve van de overgang van spelers naar de senioren

   

  Interesse?

  Naast dat het voor v.v. Bavel van grote waarde is om een goede bezetting in de organisatie te hebben, is het uiteraard ook gewoon heel leuk om actief te zijn binnen de jeugdafdeling. Je hebt contact met veel mensen binnen en buiten de vereniging en wordt nauw betrokken bij allerlei ontwikkelingen.

  Voor zijn bijdrage en inzet ontvangt de hoofdtrainer de hiervoor binnen v.v. Bavel gebruikelijke vrijwilligersvergoeding.

  Ben je enthousiast geworden na het lezen van dit profiel, mail dan naar jeugdopleiding@vvbavel.nl t.a.v. Joost van Beek voor het plannen van een (kennismakings-)gesprek. Bellen kan uiteraard ook.

  Joost van Beek (0640 24 94 27) is graag bereid om alle vragen te beantwoorden.