• Welkom bij v.v. Bavel Sportpark de Roosberg

  Programma

  Uitslagen

 • Gedragsregels

  Onze vereniging wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

  Binnen v.v. Bavel zijn een aantal gedragsregels van toepassing, zodat het plezier voorop gesteld kan worden!

   

  Spelers

  1. Probeer te winnen met respect voor teamgenoten, tegenstanders en scheidsrechter.
  2. Accepteer altijd de beslissing van de scheidsrechter.
  3. Wees sportief. Gebruik geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
  4. Corrigeer een teamgenoot bij onsportief of onplezierig gedrag.
  5. Respecteer het werk van alle vrijwilligers bij de club. Deze mensen zorgen ervoor dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen.
  6. Ben bij thuiswedstrijden een goede gastheer, en ben bij uitwedstrijden een goede gast.
  7. Respecteer teamgenoten, niet alleen binnen het veld maar ook buiten het veld op social media.

   

  Ouders/verzorgers en toeschouwers

  1. Bedenk dat de kinderen sporten voor hun plezier, en niet voor het uwe.
  2. Moedig de spelers altijd aan om volgens de regels te spelen: stimuleer positief gedrag.
  3. Steun de spelers in hun sport op een positieve manier. Benadruk de dingen die goed gaan en moedig de spelers aan als het een keer minder is gegaan.
  4. Accepteer altijd de beslissing van de scheidsrechter. Geef geen commentaar op beslissingen van de wedstrijdleiding, dat leidt niet tot een oplossing.
  5. Laat de trainers en leiders van het elftal in hun waarde. Ga niet op de stoel van de trainer/leider zitten en accepteer gemaakte keuzes. Indien u het echt niet eens bent met de gang van zaken, dan kunt u altijd een goed gesprek aangaan.
  6. Respecteer het werk van alle vrijwilligers bij de club. Deze mensen zorgen ervoor dat er getraind kan worden en dat er wedstrijden gespeeld kunnen worden. Misschien wilt u zelf ook wel een steentje bijdragen als vrijwilliger? Neem dan via mail contact op met onze commissie vrijwilligerszaken: vrijwilligers@vvbavel.nl

   

  Trainers/leiders

  1. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen.
  2. Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
  3. Leer uw spelers de geldende gedragsregels aan, en zie erop toe dat deze regels ook door de spelers worden nageleefd.
  4. Moedig uw spelers altijd aan om volgens de regels te spelen: stimuleer positief gedrag.
  5. Steun uw spelers in hun sport op een positieve manier. Benadruk de dingen die goed gaan en moedig de spelers aan als het een keer minder is gegaan.
  6. Accepteer altijd de beslissing van de scheidsrechter. Richt u in uw coaching alleen op uw eigen spelers, en niet op anderen.

   

  Wedstrijdleiding

  1. Bedenk dat het plezier centraal staat. Probeer dit ook over te brengen op spelers en begeleiders van beide teams.
  2. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van overtredingen.
  3. Gebruik bij het nemen van beslissingen uw eigen gezonde verstand. Laat u daarbij niet beïnvloeden door anderen.
  4. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is: goed voorbeeld doet volgen.
  5. Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel of voor hun sportiviteit.