• Welkom bij v.v. Bavel Sportpark de Roosberg

  Programma

  Uitslagen

 • Contributie

  SEIZOEN 2023 - 2024

  Per leeftijdscategorie is het volgende bedrag aan contributie vastgesteld:

 • Senioren€ 242
  G-senioren€ 165
  JO19 t/m JO12 en MO17/15/13€ 220
  JO11 t/m JO8€ 209
  JO7€ 198
  VR30+ - M45+ € 88*
  Trainingsleden - EMC - Vergane Glorie - Superstars€ 88*
  Rustende leden € 55*
 • Lidmaatschap tijdens het seizoen:
  Voor 1 januari: volledig bedrag.
  Na 1 januari: helft van het bedrag.

  Contributie graag voor 1 augustus 2023 overmaken op NL94 RABO 0186 7813 69 ten name van v.v. Bavel onder vermelding van team en spelersnaam.

  Bij gebruikmaking van automatische incasso wordt € 10,-- in mindering gebracht op de contributie. Incasso wordt vanaf 1 juli 2023 uitgevoerd. Wil je in termijnen betalen, geef dit dan aan op het incasso formulier. Het is mogelijk om in 4 termijnen de contributie te voldoen.
  * bij dit lidmaatschap geldt een aanpaste incassokorting; € 5,-- per incasso.

   

  Afmelden als lid van v.v. Bavel:

  • Bij afmelden dient altijd de ledenadministratie geinformeerd te worden; ledenadministratie@vvbavel.nl
  • Alle afmeldingen dienen via de ledenadministratie te worden verwerkt, anders zal met a. of lid blijven; of b. geen overschrijving verkrijgen omdat deze persoon NIET is afgemeld als lid van Bavel. Ook de betreffende contributie zal hierdoor normaal worden afgeschreven dan wel gevorderd. Afmeldingen via leider/trainer coördinator of de VTC zijn NIET bindend.
  • Wij verwachten schriftelijke officiële afmelding, kan per mail. Zodat wij deze kunnen aanpassen in het systeem (waar ook de KNVB mee wordt geïnformeerd).
  • Afmelden tijdens het seizoen zonder een geldige reden. Als iemand zich afmeldt na 15 september betaald men de volledige contributie.
  • Als iemand zich afmeldt na 1 juni maar voor 15 september worden alleen de administratiekosten (afdracht KNVB) van € 25,- in rekening gebracht.

  Definities

  Rustend lid: Als men door omstandigheden (langdurige blessure, studie, werk, zwangerschap etc.) een geheel seizoen niet kan voetballen, kan iemand hier aanspraak op maken. Het moge duidelijk zijn dat er geen wedstrijden gespeeld worden, er niet getraind wordt. De persoon in kwestie blijft wel lid van v.v. Bavel en dus ook van de KNVB;

  Trainingslid: Een trainingslid mag/kan onbeperkt trainen, maar speelt géén officiële wedstrijden. De reden van het feit dat men geen wedstrijden mag spelen ligt in het feit dat dit niet controleerbaar/beheersbaar is;

  Uitzondering contributie:

  • Stage/studie/werk: Contributie zoals vermeldt bij de leeftijdscategorie; Gaat iemand voor langere tijd naar het buitenland voor stage/studie/werk etc., moet men dit van te voren melden bij de ledenadministratie. Is deze periode 4 maanden of langer dan wordt er 50% korting gegeven op de contributie;

  • Blessures: Contributie zoals vermeld bij de leeftijdscategorie; Als men vanwege een langdurige blessure of bij zwangerschap tijdens het seizoen 4 maanden of meer niet deelnemen aan wedstrijden, moet men dit melden aan ledenadministratie. Contributiekorting van max. 50%;

  Financiele steun: Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten of geen lessen kunnen volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool of muziekschool. Ga voor meer informatie naar de ouderpagina van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.