• LID WORDEN?

 • Bavel Plus Training

  In januari 2016 is VV Bavel gestart met een pilot voor het oprichten van een techniek training, genoemd de BAVEL PLUS TRAINING.

  De pilot is gestart met 25 M- en F-pupillen en in februari is de pilot uitgebreid met 7 eerstejaars E-pupillen. Medio april was het aantal deelnemers aan de pilot 36 pupillen.

  In het seizoen 2016-2017 hebben rond de 50 pupillen de training deelgenomen aan 34 trainingen.

  In het seizoen 2017-2018 zal de BAVEL PLUS TRAINING in twee perioden van 13 trainingen worden gegeven: in het najaar tussen 1 september en 8 december 2017 en in het voorjaar tussen 23 februari en 29 juni 2018.

  De BAVEL PLUS TRAINING zal in principe gegeven worden aan F-, E- en D- Pupillen (geboren tussen 1-1-2005 en 31-12-2010).

  Het maximaal aantal pupillen die deelkunnen nemen aan de BAVEL PLUS TRAINING is naar verwachting 50.

  De training bij BAVEL PLUS TRAINING moet gezien worden als een extra techniektraining die prima past naast onze reguliere trainingen.

  WAAROM TECHNIEKTRAINING?

  Voor een goede voetballer is een uitstekende baltechniek onmisbaar. Tot in de hoogste voetbalkringen maakt men zich zorgen over het technische niveau van de Nederlandse voetballer. Vroeger was het straatvoetbal de bakermat van de voetballer waarbij de speler allerlei basistechnieken spelenderwijs aanleerde door veel te voetballen op straat. Echter in de huidige tijd voetballen kinderen weinig tot niet op straat door verschillende oorzaken. Het technische niveau van het voetballen holt dan ook achteruit.

  De BAVEL PLUS TRAINING zal door middel van een gerichte aanpak het technische niveau op allerlei gebieden op een hoger plan proberen te brengen. Creativiteit op het veld moet bevorderd en gestimuleerd worden, dit kan alleen als de speler de basistechnieken en bewegingen onder controle heeft. Juist in de leeftijdscategorie van 5 tot 13 jaar leren kinderen het snelst op verschillende gebieden, dus de belangrijkste leerfase! Uit ervaring is gebleken dat deze leeftijdscategorie uitermate geschikt is om in een relatieve korte termijn veel te leren. De lichaamsverhoudingen en motoriek zijn optimaal geschikt voor het leren van bewegingen, coördinatie en andere voetbalvaardigheden. Als de wil van de speler er ook nog is kan het rendement optimaal zijn.

  Toch wordt bij de meeste clubs aan deze leeftijdsgroep voetbaltechnisch de minste aandacht besteed. Gericht trainen op techniek, balgevoel en coördinatie zorgt voor een hogere snelheid van handelen en dus meer zelfvertrouwen. De winst met name op technisch gebied is naar onze mening juist op deze leeftijd te halen. De BAVEL PLUS TRAINING heeft dan ook een methodiek van leerstof opgezet gestoeld met name op de visie van Wiel Coerver (techniektraining) met het doel kinderen technisch beter te maken. In de voetbalwereld wordt de Wiel Coerver methode methode vaak neergezet als alleen kappen en draaien, dit is een absolute misvatting. Het gaat om persoonsontwikkeling van spelers, spelers kunnen door de techniek goed te beheersen, bewegingen goed uit te voeren zich dermate zelfverzekerd voelen in het veld dat zij zich voetballend kunnen onderscheiden van medespelers en tegenstanders.

  ORGANISATIE

  De trainingen zullen onder leiding staan van een trainer in het bezit van het diploma Trainer Coach 3 van de KNVB. Deze hoofdtrainer zal samen met een aantal andere trainers/jeugspelers, de trainingen verzorgen.

  Tijdens het seizoen 2017-2018 worden 2 periodes van 13 trainingen verzorgd. Klik hier voor de trainingsdata.

  De training is bedoeld voor F-, E- en D-pupillen. Voor de allerjongste M-pupillen is het trainen in groepen van 5-6 kinderen te groot. In pilot was de groepsgrootte voor allerjongste was maximaal 4 om ze voldoende aandacht te geven. M-pupillen kunnen alleen deelnemen na beoordeling van de technisch coördinator/hoofdtrainer en trainers van de BAVEL PLUS TRAINING.

  De tijd van de trainingen is van 18.00 tot 19.00 uur en worden gegeven op het kunstgras veld van VV Bavel.

  Op basis van het niveau van de spelers zullen de spelers opgedeeld worden in een aantal groepen met een streefgrootte van 6 spelers (maximaal 8) tijdens de trainingen.

  KOSTEN

  Kosten voor het eerste kind € 60, kosten voor het tweede kind € 50

  Wegens de beschikbare ruimte zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Plaatsing zal geschieden op volgorde van aanmelding.

  INSCHRIJVEN BAVEL PLUS TRAINING

  Inschrijven voor de BAVEL PLUS TRAINING kan middels het online inschrijfformulier.

  Klik hier voor de algemene voorwaarden.