• Welkom bij v.v. Bavel Sportpark de Roosberg

  Programma

  Uitslagen

 • Attentiebeleid

  v.v. Bavel staat graag stil bij bijzondere gebeurtenissen van leden binnen onze vereniging. Om willekeur te voorkomen is een overzicht gemaakt op welke momenten spelers, leden of vrijwilligers op een bepaalde manier in aanmerking komen voor een attentie. Indien zich een bijzondere familiare gelegenheid voordoet hebben we daar natuurlijk ook aandacht voor.

   

  KAMPIOENSCHAPPEN

  JEUGD

  Bij een kampioenschap van een jeugdteam krijgen spelers in de kantine een versnapering (bijvoorbeeld patat of frikandel). Deze en overige zaken moeten door het kampioensteam/leiders worden afgestemd met het bestuur.

  SENIOREN

  Bij een kampioenschap van seniorenteams zijn de eerste consumpties tot een bedrag € 100 van voor rekening van de vereniging. Bij het behalen van een periodetitel van seniorenteams zijn de eerste consumpties tot een bedrag € 35 van voor rekening van de vereniging. Deze en overige zaken moeten door het kampioensteam/leiders worden afgestemd met het bestuur.

  ANDERE FEESTELIJKHEDEN

  Wanneer een lid/vrijwilliger betrokken is bij één van de volgende gebeurtenissen, ontvangen zij een attentie in principe ter waarde van € 15:

  • huwelijk
  • geboorte
  • erkend huwelijksjubileum
  • enz.

  LANGDURIG ZIEK OF GEBLESSEERD

  Leden of vrijwilligers die langdurig en/of ernstig geblesseerd zijn geraakt, krijgen een attentie ter waarde van € 20 als zij vier weken niet kunnen voetballen. Daarnaast komen leden of vrijwilligers voor deze attentie in aanmerking als zij twee weken of langer aan huis/bed zijn gekluisterd of 1 week of langer in het ziekenhuis moeten verblijven.

  AFSCHEID LEDEN EN VRIJWILLIGERS

  Wanneer een lid of vrijwilliger afscheid neemt en zich jarenlang heeft ingezet voor de belangen van de vereniging, dan wordt betrokkene op passende wijze bedankt. De wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven, is afhankelijk van de persoon, de verrichte werkzaamheden en het aantal jaren dat hij/zij actief is geweest. Uitgangspunt is dat een afscheid nemend lid of vrijwilliger een bos bloemen en een attentie ontvangt.

  OVERLIJDEN

  Er zijn meerdere manieren om bij het overlijden van een lid/vrijwilliger of familie daarvan stil te staan. Naar gelang de situatie zal besloten worden tot een passende attentie. De mogelijkheden zijn:

  • Versturen van een rouwkaart
  • Aanwezigheid op receptie
  • Aanwezigheid op uitvaart
  • Rouwkrans vanuit de verening
  • 1 minuut stilte voorafgaand aan wedstrijden
  • Afgelasten van de wedstrijden van v.v. Bavel

  TOT SLOT

  Het vorenstaande is geen limitatieve opsomming. Het bestuur zal in de praktijk ook geconfronteerd worden met zaken waarin de regeling niet voorziet. Op dat moment wordt gehandeld naar bevinding van zaken.

  COMMUNICATIE VAN HET LIEF EN LEED BELEID

  Het lief en leed beleid wordt opgenomen in het beleidsplan van v.v. Bavel en gepubliceerd op de website van de vereniging. Indien bekend zal proactief gestuurd worden op uitvoering van het beleid. Daarnaast zal het via de website van v.v. Bavel mogelijk zijn door leden/vrijwilligers om het bestuur te attenderen om tot uitvoering van het beleid over te gaan. Stuur een mail naar vrijwilligers@vvbavel.nl