• Algemene voorwaarden

  Bij inschrijving voor één van onze activiteiten gaat u automatisch akkoord met hieronder gestelde voorwaarden.

  Daar waar gerefereerd wordt aan v.v. Bavel Plus Training wordt de organisator van de betreffende activiteit bedoeld, dit is v.v. Bavel Plus Training als zijnde onderdeel van v.v. Bavel, tenzij anders vermeld.

   

  Betalingsvoorwaarden

  Bij inschrijving voor de BAVEL PLUS TRAINING verwachten wij dat u deze inschrijving kracht bij zal zetten door het verschuldigde inschrijfgeld binnen 10 dagen na bevestiging van inschrijving te voldoen per overschrijving. Mochten wij uw betaling niet ontvangen zullen wij u herinneren. Indien de betaling na 5 dagen niet door ons is ontvangen verloopt de aanmelding. Bij een te gering aantal inschrijvingen kan v.v. Bavel Plus Training besluiten de betreffende activiteit uit te stellen of te annuleren, bij annulering volgt restitutie van het inschrijfgeld binnen 14 dagen.

   

  Annuleringsvoorwaarden

  Annuleren tot 21 dagen vóór de eerste training is kosteloos, hierna zien wij ons genoodzaakt 50% van het inschrijfgeld te behouden voor reeds gemaakte kosten. Annuleren binnen 14 dagen voor de (eerste) activiteit betekent dat wij géén teruggaaf van het inschrijfgeld kunnen verlenen.

  In geval van een ernstige blessure is het altijd mogelijk het inschrijfgeld, volledig of gedeeltelijk terug te krijgen. U dient dan wel een doktersverklaring te overleggen. Andere dan hierboven beschreven gevallen zullen individueel worden bekeken.

   

  Aansprakelijkheid en klachten

  v.v. Bavel Plus Training en de beheerder van de accommodatie waar wij te gast zijn kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of letsel aangebracht door derden. Deelname aan activiteiten van v.v. Bavel Plus Training is op eigen risico. Klachten kunt u per mail richten aan de vvbavel.plustraining@gmail.com o.v.v. Klacht.

   

  Gedragsregels

  Het dragen van scheenbeschermers tijdens de training is verplicht. Deelnemers dienen zich voor, tijdens en na de training correct te gedragen. Bij het niet naleven kan schorsing of verwijdering volgen. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.

   

  Verzuim en afgelasting

  Afmelden voor een training dient uiterlijk voor 12 uur te geschieden op de trainingsdag. Afmelding geschied door middel van het afmeldformulier op de website

  Bij een afmelding vind géén restitutie plaats.

  Bij schorsing of verwijdering als gevolg van het genoemde onder 'Aansprakelijkheid' vindt er geen restitutie van inschrijfgeld plaats. Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de training wordt afgelast. Communicatie hierover verloopt via de website www.vvbavel.nl en/of per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres en/of in de whatsapp-groep. Voor eventuele afgelaste activiteiten zal restitutie plaatsvinden. 

   

  Accommodaties

  v.v. Bavel Plus Training vinden plaats op het kunstgrasveld van v.v. Bavel. Indien mogelijk zal v.v. Bavel Plus Training haar deelnemers toegang verschaffen tot kleedaccommodaties met natruimtes, dit is echter geen garantie.

   

  Overig

  U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens, zodat wij u kunnen contacteren. Denk hierbij aan het doorgeven van adreswijzigingen, of wijzigingen van e-mailadressen of telefoonnummers. Informatie over activiteiten communiceren wij uitsluitend per e-mail. 

  Alle audio en/of visuele opnames door v.v. Bavel Plus Training ten tijden van diens activiteiten gemaakt zijn automatisch eigendom van v.v. Bavel Plus Training. Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men v.v. Bavel Plus Training het recht beelden te gebruiken op de website/ Facebook pagina. De beelden worden niet voor commerciële of reclame doeleinden gebruikt van v.v. Bavel Plus Training.