• Algemene Ledenvergadering verplaatst, de voorzitter aan het woord

  19 nov 2020
  |
  • 0
 • De Algemene Ledenvergadering die voor 30 november gepland stond wordt verplaatst. Voorzitter Christel Geerts geeft tekst en uitleg: “Nu een ALV organiseren kan alleen online, maar je wilt tijdens zo’n bijeenkomst iedereen de mogelijkheid geven met elkaar te praten. Naar ons idee kan een online editie van de ALV geen recht doen aan die interactie. Sommige leden hebben geen ervaring met online meetings, maar die komen wel altijd trouw naar de ALV, die mogelijkheid willen we hen ook dit seizoen geven. En als bestuurslid heb je soms aan één blik genoeg om iemand een vraag goed te laten beantwoorden, die mogelijkheden zijn er in een online sessie ook niet.” Indien de maatregelen het toelaten wordt de ALV in januari gehouden. 

  Uitstel mogelijk

  Het verplaatsen van de ALV heeft geen grote gevolgen voor de club. “Ondanks alles staan we er goed voor. Er hoeven op dit moment geen grote beslissingen genomen te worden.” De parkeerproblematiek rondom het sportpark is een heet hangijzer. “Maar dat ligt nu even stil”, geeft Christel aan.

  Eerder dit seizoen werd er een bijzondere algemene ledenvergadering gehouden over de aanschaf van LED-verlichting op het B-veld. “Ik ben heel blij dat we dat destijds konden organiseren. Het is voor de club noodzakelijk om die lichten te vervangen, de laatste jaren hebben we te veel te maken gehad met reparaties. Bovendien hebben we destijds al inzicht in de financiën gegeven om aan te tonen dat we een verantwoorde investering doen.” De werkzaamheden starten tegen het einde van het jaar en na de winterstop kan iedereen genieten van de nieuwe lichten.

  Hete vuren

  Eerder dit jaar kwam Christel voor hete vuren te staan, waar niemand ervaring mee had. “Veel mensen vroegen aan me Weet je waar je aan begint? toen duidelijk werd dat ik Eric op zou volgen als voorzitter, dit had natuurlijk niemand kunnen bedenken. Ik kijk er ook naar uit om weer onbezorgd langs de lijn te staan.”

  Christel, ondertussen bezig aan haar derde seizoen als voorzitter, is blij dat het niet haar eerste jaar als voorzitter is. “Ik heb al wat ervaring op kunnen doen, dat scheelt. We proberen er ook in deze tijden voor alle leden te zijn. Soms helpt het al om een luisterend oor te bieden, iemand moet even zijn verhaal kwijt kunnen.”

  “We proberen de vrijwilligers en sponsoren extra aandacht te geven en de jeugd kan gelukkig nog sporten. We willen de senioren ook weer laten trainen, dat moet dan met een goed plan. Zij moeten afstand houden en daar verantwoord mee omgaan.”

  Dat het soms lastig is om alle regels te handhaven bleek eerder dit seizoen. “We hebben met andere verenigingen overlegd, want overal hoorde je dezelfde geluiden. Mensen snappen best wat de bedoeling is en waar de regels voor zijn. Maar op de club voelt het vertrouwd, dan verwateren de regels wel eens. Tot hoe ver reikt je verantwoordelijkheid als vereniging dan? Vrijwilligers willen helpen, maar politieagent spelen wil niemand. Moet je de kantine dan uit voorzorg sluiten als het mis dreigt te gaan?”

  Positief blijven

  Daarom is het belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Het verenigingsleven, de kracht van een voetbalvereniging als v.v. Bavel, is bijna helemaal stilgevallen, maar kan alleen terugkomen als corona verslagen is. “Daar doen we ons best voor, we stralen positiviteit uit en proberen de leden iets te bieden. Ik ben heel dankbaar dat we geen leden, vrijwilligers of sponsoren kwijtraken en in een mooi dorp zitten waar iedereen voor elkaar klaarstaat.  Ik mis het ontzettend om mensen tegen te komen op de club, lekker langs de lijn te staan en een praatje te maken met alle anderen. Maar dat komt weer terug!” 

  "Blijf gezond en hopelijk tot snel."