• Welkom bij v.v. Bavel Sportpark de Roosberg

    Programma

    Uitslagen

  • Vanuit de VTC Jeugd is een jeugdplan opgesteld (2020 - 2024). Dit vormt het jeugdbeleid voor v.v. Bavel en is de leidraad voor iedere coach, trainer en leider.

    Het jeugdplan is via onderstaande button in te zien en te downloaden. Mochten hierover nog vragen zijn dan kan er contact opgenomen worden met het jeugdbestuur; vtc@vvbavel.nl.

    JEUGDPLAN