• Algemene informatie v.v. Bavel plus training

  Sinds januari 2016 is v.v. Bavel gestart met een extra techniek training voor de onderbouw, genoemd de BAVEL PLUS TRAINING.

  In het najaar 2022 zal de Bavel Plus Training tussen 16 september en 16 december weer 12 trainingen verzorgen. De BAVEL PLUS TRAINING zal in principe gegeven worden aan JO8 t/m JO13 Pupillen (geboren tussen 1-1-2009 en 31-12-2015). Het maximaal aantal pupillen die deelkunnen nemen aan de Bavel Plus Training is naar verwachting 40. De training bij BAVEL PLUS TRAINING past goed naar de reguliere trainingen v.v. Bavel.

  Waarom techniektraining?

  Voor een goede voetballer is een uitstekende baltechniek onmisbaar. Tot in de hoogste voetbalkringen maakt men zich zorgen over het technische niveau van de Nederlandse voetballer. Vroeger was het straatvoetbal de bakermat van de voetballer waarbij de speler allerlei basistechnieken spelenderwijs aanleerde door veel te voetballen op straat. Echter in de huidige tijd voetballen kinderen weinig tot niet op straat door verschillende oorzaken. Het technische niveau van het voetballen holt dan ook achteruit.

  De BAVEL PLUS TRAINING zal door middel van een gerichte aanpak het technische niveau op allerlei gebieden op een hoger plan proberen te brengen. Creativiteit op het veld moet bevorderd en gestimuleerd worden, dit kan alleen als de speler de basistechnieken en bewegingen onder controle heeft. Juist in de leeftijdscategorie van 5 tot 13 jaar leren kinderen het snelst op verschillende gebieden, dus de belangrijkste leerfase! Uit ervaring is gebleken dat deze leeftijdscategorie uitermate geschikt is om in een relatieve korte termijn veel te leren. De lichaamsverhoudingen en motoriek zijn optimaal geschikt voor het leren van bewegingen, coördinatie en andere voetbalvaardigheden. Als de wil van de speler er ook nog is kan het rendement optimaal zijn.

  Toch wordt bij de meeste clubs aan deze leeftijdsgroep voetbaltechnisch de minste aandacht besteed. Gericht trainen op techniek, balgevoel en coördinatie zorgt voor een hogere snelheid van handelen en dus meer zelfvertrouwen. De winst met name op technisch gebied is naar onze mening juist op deze leeftijd te halen. De BAVEL PLUS TRAINING heeft dan ook een methodiek van leerstof opgezet gestoeld met name op de visie van Wiel Coerver (techniektraining) met het doel kinderen technisch beter te maken. In de voetbalwereld wordt de Wiel Coerver methode vaak neergezet als alleen kappen en draaien, dit is een absolute misvatting. Het gaat om persoonsontwikkeling van spelers, spelers kunnen door de techniek goed te beheersen, bewegingen goed uit te voeren zich dermate zelfverzekerd voelen in het veld dat zij zich voetballend kunnen onderscheiden van medespelers en tegenstanders.

  Organisatie

  De trainingen zullen onder leiding staan van één trainer in het bezit van het diploma UEFA C van de KNVB. Deze hoofdtrainer zal samen met een aantal andere trainers/jeugdspelers, de trainingen verzorgen. 

  Voor de trainingsdata zie klik hier.

  De training is bedoeld voor JO8 t/m JO13-pupillen. Voor de allerjongste M-pupillen is het trainen in groepen van 5-6 kinderen te groot. In pilot was de groepsgrootte voor allerjongste was maximaal 4 om ze voldoende aandacht te geven. M-pupillen kunnen alleen deelnemen na beoordeling van de technisch coördinator/hoofdtrainer en trainers van de BAVEL PLUS TRAINING.

  De tijd van de trainingen is van 18.00 tot 19.00 uur en worden gegeven op het kunstgrasveld van v.v. Bavel.

  Kosten

  Kosten voor 12 trainingen in het najaar 2022:

  Kosten voor het eerste kind € 68,=       
  Kosten voor het tweede kind € 58,=

  Kosten voor 13 trainingen in het voorjaar 2023:

  Kosten voor het eerste kind € 73,=       
  Kosten voor het tweede kind € 63,=

  Inschrijven v.v. Bavel Plus Training 

  Inschrijven voor de VV Bavel Plus Training kan middels het online inschrijfformulier

  Voor de algemene voorwaarden klik hier.