Inschrijfprocedure

Op deze website kunt u uzelf of uw kind opgeven als lid van v.v. Bavel.
v.v. Bavel is een sportclub waar alles draait om haar leden. v.v. Bavel biedt en vraagt (jeugd)leden en hun ouders sportiviteit, vreugde, verantwoordelijkheid, respect, teamgeest, zorg voor elkaar en discipline.

(Jeugd)spelers die belangstelling hebben bij v.v. Bavel te komen voetballen kunnen zich hier aanmelden door uw gegevens in te vullen in ons elektronisch inschrijfformulier. Hieronder wordt toegelicht welke spelregels en procedure wij hanteren om bij v.v. Bavel lid te kunnen worden.

 

Lid worden

Het aanmelden bij v.v. Bavel is mogelijk middels ons digitale inschrijfformulier. Personen onder de 16 jaar dienen toestemming te overleggen van hun ouders/voogd.

 

Duur van het lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni en wordt elk jaar automatisch verlengd met één jaar als niet voor 31 mei van het lopende seizoen schriftelijk is opgezegd. Wanneer u opzegt ontvangt u van onze ledenadministratie een bevestigingsmail als bewijs van opzegging.

 

Wat kost het om lid te worden?

Bij het aanmelden als lid betaalt u nog niets.

Zodra wij een plek beschikbaar hebben, betaalt u jaarlijks de contributie verschuldigd waarvan de hoogte wordt bepaald door de leeftijdscategorie waarin u of uw kind komt te spelen.
Voor het seizoen 2017-2018 is het volgende bedrag vastgesteld;

 

Senioren € 205
G-senioren € 185
JO19, JO17/MO17, JO15/MO15 en JO13/MO13 € 185
JO11/10 en JO9/8 € 175
M-pupillen € 165
Rustende leden € 55
Trainingsleden € 65

 

Aanname- en instroombeleid     

Bij v.v. Bavel wordt een aanname- en instroombeleid gevoerd waarbij rekening gehouden wordt met de beschikbare capaciteit van onze accommodatie en de organisatie.

Wanneer wij meer aanmeldingen ontvangen dan er beschikbare plaatsen zijn, wordt uw verzoek tot lidmaatschap aangehouden door middel van plaatsing op een wachtlijst. De datum van aanmelding bepaalt de volgorde op de wachtlijst.

 

Vervolgprocedure

Het formulier wordt ontvangen bij de ledenadministratie van v.v. Bavel. Bij ontvangst wordt bij de beoordeling van het voorlopige aanmeldingsformulier gekeken naar volledigheid en juistheid. De aanmelding wordt vervolgens doorgestuurd naar de coördinator van de leeftijdscategorie, die kijkt of er plaats is in de leeftijdscategorie van uw kind. Binnen twee weken na ontvangst van het voorlopige aanmeldingsformulier krijgt u bericht over het vervolg.

Indien er geen plaats is wordt u binnen twee weken na ontvangst van het voorlopige aanmeldingsformulier bij v.v. Bavel hiervan in kennis gesteld. U ontvangt van de leeftijdscoördinator een e-mail met alle benodigde informatie. Indien er vragen en of onduidelijkheden zijn kunt u altijd een afspraak maken voor een gesprek.

 

Tevens bieden wij u of uw kind de gelegenheid om, in overleg, een enkele proeftrainingen te volgen om te kijken of het van beide kanten bevalt. Indien u hiervoor kiest, ontvangt u na deze proeftrainingen van ons een definitieve beslissing. Het kan namelijk zijn dat er plaats is in bijvoorbeeld een hoger team maar uw kind niet aan het gevraagde niveau voldoet.

 

Overschrijving

Overschrijving is nodig als de in te schrijven persoon in ten minste een van de voorgaande drie seizoenen als spelend lid is geregistreerd bij een andere vereniging. Overschrijving moet voor 31 mei aangevraagd worden bij A-categorie spelers. B-categorie spelers kunnen het hele jaar door overstappen naar een andere vereniging.

 

Wanneer uw aanvraag tot lidmaatschap wordt gehonoreerd dient u onderstaande zaken aan te leveren wanneer er sprake is van een overschrijving vanuit een andere club:

  • Een ingevuld en getekend overschrijvingsformulier. (senioren en junioren)
  • Een ingevulde en getekende speelgerechtigheidsverklaring. (pupillen)
  • De overschrijvingskaart of ledenmutatiekaart van de oude vereniging.

 

Indelingen

De jeugd wordt in eerste instantie ingedeeld naar leeftijdsklassen. Hierbij wordt uitgegaan van het geboortejaar.

 

Foto & video

Op het inschrijfformulier vragen tevens uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (van uw zoon/dochter.) Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt tbv de website en overige v.v. Bavel publicaties. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens activiteiten. v.v. Bavel heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

 

Vrijwilligersbeleid

Na inschrijving zult u uitgenodigd worden door een afgevaardigde van de vrijwilligerscommissie om te bespreken wat u eventueel kunt betekenen voor de club in welke vorm dan ook. Samen maken we immers de club.