Verkeersproblematiek op Sportpark de Roosberg

Gisteravond vond in het stadhuis op de Grote Markt, voorafgaand aan de raadsvergadering, de eerste Bredase Burgersessie plaats. Afvaardigingen van TV Bavel, Manege de Roosberg en VV Bavel, hebben met een gezamenlijke handtekeningen actie de verkeersproblematiek op Sportpark de Roosberg op de agenda gekregen. En met succes. Voorzitter Arnoud Klep van de tennisvereniging hield namens De Roosberg een overtuigend betoog, dat ondersteund werd met foto’s. Het is wat de verkeersveiligheid betreft nu echt ‘vijf voor twaalf’.

De tennis- en voetbalvereniging beschikken beiden over een prachtig recent vernieuwd sportcomplex. De parkeervoorziening is echter ruim dertig jaar stil blijven staan, terwijl de leden aantallen blijven stijgen.

Raadsleden vragen zich af of het niet eerder ambtelijk besproken is. Alle voorzitters geven aan zich niet voldoende gehoord te hebben gevonden de laatste jaren. Het recent plaatsen van de paaltjes langs de toegangsweg is voor velen een raadsel. En raadslid Bruijns stelt ten slotte voor te inventariseren wat een plan rondom de verkeersaanpassingen zou moeten kosten.

Er is actie toegezegd. Wethouder Adank geeft de raad middels een brief aan welke stappen op korte termijn ondernomen gaan worden in het onderzoek naar oplossingen. De raad zal met een reactie komen, waarna de gesprekken ambtelijk gevoerd kunnen worden.

Uiteraard wordt de bal ook bij de leden neergelegd met het verzoek zoveel mogelijk met de fiets te komen. Waarbij voorzitter Joossen aangeeft dat zeker te stimuleren. Echter 25 wedstrijden op zaterdag, brengt gemiddeld 300 spelers van buitenaf naar de Roosberg, die toch allen met auto’s komen…

Kortom, dat de situatie om aanpassingen vraagt is overduidelijk. Of er op korte termijn een oplossing komt is de vraag, waarbij de beschikbare budgetten voorlopig aan de sport accommodaties opgegaan lijken te zijn en er onvoldoende rekening is gehouden met het groeiend aantal verkeersbewegingen.

Joossen benadrukt daarbij dat er is geen sprake is van mogelijk toekomstige investeringen in enkel piekbelastingen. Er is de laatste jaren juist sprake van een wekelijks doorlopende verkeersdrukte. Dat maakt Sportpark de Roosberg wellicht uniek in de Bredase gemeente, waardoor aanpassingen ten behoeve van de verkeersveiligheid wellicht wel op de investeringsplanning 2018 kan komen!