Oproep vrijwilligers

Na vier fantastische dagen tijdens het 80-jarig lustrum gaan we weer over tot de orde van de dag.

Dit betekent o.a. dat we op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers. Omdat jullie al minimaal iedere zaterdag actief zijn voor de vereniging, is het verzoek aan jullie om bijgevoegde brochure te verspreiden onder de ouders en hen op te roepen om de club ook te komen helpen.  

Er is reeds een groep gastheren en -dames, maar het aantal is relatief klein, waardoor zij nu veel zaterdagen aanwezig moeten zijn om onze gasten welkom te heten. Hierdoor lopen we het gevaar dat er mensen afhaken en dat willen we uiteraard voorkomen.

De werkzaamheden zelf zijn beperkt. Het gaat om het welkom heten van de gasten, de leiders / coaches / trainers koffie of thee aan te bieden, het formulier in het kader van de Porto Fino Fairplay cup uit te reiken en na de wedstrijd weer in te nemen en  evt. vragen te beantwoorden waar de kleedkamers, velden, enz. zijn.  De ervaring leert dat het leuk is om dit met twee mensen te doen. Een shift duur 2 tot 2,5 uur.

Hoewel we natuurlijk niets kunnen en willen verplichten hopen we dat jullie dit initiatief willen promoten.  Vele handen maken immers licht werk. Indien er van ieder team 2 ouders bereid zijn om dit te doen, volstaat waarschijnlijk 2 a 3 keer per jaar om alle zaterdagen (wedstrijddagen) bezetting te hebben.

NB: Opa’s oma’s, ooms, tantes, buren, enz. zijn uiteraard ook van harte welkom!

Aanmelden kan via het mailadres vrijwilligers@vvbavel.nl, maar bellen / sms’en / appen naar Lizet, Ad of mij is ook prima.

Alvast dank,

 
Namens de commissie Vrijwilligers, Sportiviteit & Respect